Δεν είναι παιχνίδι

Η υγεία μας δεν είναι παιχνίδι. Προγραμματίστε έναν έλεγχο του μαστού σήμερα. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.