Δεν είμαι γιατρός

δεν είμαι γιατρός αλλά θα ρίξω μια ματιά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.