Το μέγεθος μετράει

Μην ξεχνάμε ότι, καμιά φορά, το μέγεθος.. μετράει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.