Το “κάψιμο” (burnout)

Προσοχή: συνήθως συμβαίνει λίγο πριν (ή λίγο μετά!) από την προγραμματισμένη άδεια..

Όλοι έχουμε "καεί" από την πολλή δουλειά, αλλά εκείνη το παράκανε αυτή τη φορά. Νοσηλευτές Νοσηλεύτριες. Ειδικευόμενοι Ιατροί. Καμμένοι κάψιμο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.