Όλο γκρίνια

Αφροδίτη Αδάμη. Δεν καταλαβαίνω την γκρίνια των άλλων Ειδικευομένων. Στη δική μου εφημερία κάθονται μέσα όλοι οι επιμελητές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.