Αυτό το PhD

-I need a doctor. -I'm a doctor, what's wrong? -A heart attack -I'm a doctor in philosophy -He is going to die - We are all going to die. Έμφραγμα, ιατρός στη φιλοσοφία. Θα πεθάνουμε όλοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.