Το κρέας είναι ο νέος καπνός

Τι κοινό έχει το επεξεργασμένο κρέας με το κάπνισμα; Πολλά!

Meat is the new tobacco - risk of cancer and chronic disease. Κίνδυνος για καρκίνο και άλλες χρόνιες παθήσεις - ίδιο με κάπνισμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.