Ο σκύλος-οδηγός μπαίνει σε όλες τις δομές υγείας

Ο σκύλος οδηγός και ο χειριστής του μπαίνουν παντού. Σε νοσοκομεία

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.