Κι αν φερόμασταν σε όλους όπως στους ψυχικά πάσχοντες; [βίντεο]

Πώς θα ήταν ο κόσμος αν αντιμετωπίζαμε τα γενικά προβλήματα υγείας όπως μερικοί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας;

Οι ψυχικά πάσχοντες έχουν πραγματικές ασθένειες με γενετική, ανατομία, και φυσιολογία όπως οι υπόλοιπες νόσοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.