Είσαι κούκλα

στην αρχή της βάρδιας. στο τέλος της βάρδιας

Να που καμιά φορά το “είσαι κούκλα σήμερα” μπορεί να σημαίνει και κάτι κακό..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.