Θέσεις Επικουρικών και Ειδικευομένων στην Κάλυμνο

Σχετικά με θέσεις εργασίας για ειδικευμένους-ειδικευόμενους ιατρούς στο Γ.Ν-Κ.Υ. Καλύμνου:

1 επικουρική θέση ειδικευμένου ορθοπεδικού για 3 χρόνια
1 επικουρική θέση ειδικευμένου μαιευτήρα-γυναικολόγου για 3 χρόνια
1 επικουρική θέση ειδικευμένου ακτινολόγου για 3 χρόνια
2 θέσεις ειδικευόμενων χειρουργικής για 1 έτος
2 θέσεις ειδικευόμενων παθολογίας για 6 μήνες
Να σημειωθεί ότι βάσει νέας νομοθεσίας, σχετικά με τους ιατρούς που επιθυμουν ειδικότητα χειρουργικής και παθολογίας, μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα και σε λίστα αναμονής για ολόκληρη ειδικότητα και σε λίστα για μερική ειδικότητα σε οργανισμό υγείας άγονης περιοχής.

Πληροφορίες:

+30 22433 61928

+30 22433 61903

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.