Βαθμοί στην ιατρική ειδικότητα

Όταν δίνεις “όπλα” πανελλαδικής εμβέλειας σε αβαθμολόγητους βαθμολογητές, τότε επιδεινώνεις τις συμπεριφορές εκμετάλλευσης εργαζομένων και ασθενών που μαστίζουν το ΕΣΥ από την ίδρυσή του.

#DialysteKiAlloToESY

Πήρες ρεπό μετά από γενική εφημερία; Σε περιμένει ένα ωραίο "καλώς" στον τίτλο της ειδικότητας
Μου τηλεφώνησες να έρθω από το σπίτι μου να περιστατικό στην εφημερία μου;
"Καλώς" τον θα σου πω κι εγώ στις εξετάσεις ειδικότητας
Σε θυμήθηκα: συνταγογραφούσες τα φάρμακα στους ιδιωτικούς  μου ασθενείς..
"Άριστα" παιδί μου, θα προκόψεις
Έβαλες όλα τα τακτικά πελατάκια σαν επείγοντα περιστατικά;
Αυτή η ικανότητα διαχείρισης των αρρώστων μόνο "άριστα" αξίζει στις εξετάσεις
Είχες γερό βύσμα τελικά..
Δεν μπόρεσα να αποφύγω το να σου βάλω "άριστα" στον τίτλο ειδικότητας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.