Δωρεάν σεμινάριο “Σχέση ιατρού-ασθενούς”

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ATHENIAN SCIENCE BOOKSTORE

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | 5:00μμ |  Καρνεάδου 20 Κολωνάκι Αθήνα 10675

πάνω σε ένα σημαντικο καθημερινο ζήτημα στη ζωη του γιατρού

Σχέση γιατρού – ασθενούς:

ΚΛΕΙΔΙ για την ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  • Γιατί είναι Σημαντικό να Δημιουργηθεί  Δίαυλος Αποτελεσματικής Επικοινωνίας με τον Ασθενή?
  • Πως να Προσεγγιστεί ο Ασθενής και Τι Ερωτήσεις να του Τεθούν?
  • Ανακοίνωση Δυσάρεστων Νέων στην Υγεία: Πες το με το σωστό τρόπο
  • Σπάζοντας τη Σιωπή – Πότε μην Καταστρέψετε την Ελπίδα
  • Ανακοίνωση Δυσάρεστων Νέων: Στο Μυαλό του Ασθενή
  • Ανακοίνωση Δυσάρεστων Νέων: Μην πυροβολείτε τον Αγγελιοφόρο

ομιλήτρια η Εφη Σίμου*

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επικοινωνίας και Μέσων

Μαζικής Ενημέρωσης στη Δημόσια Υγεία,

στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και

και Συγγραφέας

*(βιογραφικό στο τελος της σελίδας )

Τα τελευταία χρόνια η σχέση γιατρού- ασθενούς επηρεάστηκε και από τη ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ασθενείς καταφεύγουν όλο και πιο πολύ στο διαδίκτυο για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή τους. Συνήθως οι ιστοσελίδες και οι διαδικτυακές κοινότητες που αφορούν την υγεία και την ασθένεια είναι πάρα πολλές και κάποιες αυτές με μικρή αξιοπιστία, γεγονός που δυσκολεύει την αναζήτηση της ιατρικής πληροφορίας και κυρίως τη σωστή της χρήση προς όφελος της υγείας του ασθενούς και καθιστά δύσκολη τη λήψη της τελικής απόφασης.

Απαιτείται λοιπόν περισσότερη διάδραση με τον ασθενή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και προσαρμογή στο νέο επικοινωνιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται, όπου σχεδόν όλοι έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση και δημιουργείται, αναπτύσσεται και παγιώνεται η αμφισβήτηση της ιατρικής αυθεντίας.”

” Η σχέση ιατρού και ασθενούς είναι πολυεπίπεδη, δυναμική και αμφίδρομη. Η καλή επικοινωνία αποτελεί το σημαντικό στοιχείο της καλής ιατρικής πρακτικής, που συμβάλει στη γρήγορη και ακριβή αποκάλυψη του προβλήματος, αλλά και στον προσδιορισμό των προσδοκιών του ασθενούς από τη θεραπεία. Με αυτόν τον τρόπο παγιώνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ γιατρού και ασθενούς και αυξάνεται η πιθανότητα για καλύτερη έκβαση στη θεραπεία και στην ποιότητα ζωής του. Η ικανοποίηση του ασθενούς διαδραματίζει πολύ σπουδαίο ρόλο και πιστοποιεί ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Ο ασθενής και κυρίως ο ασθενής με σοβαρό πρόβλημα υγείας εναποθέτει τις ελπίδες του στα χέρια του γιατρού.

Σε πολλές περιπτώσεις η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ ασθενούς και του γιατρού του, μπορεί να λειτουργήσει ως «εικονικό φάρμακο» και να επηρεάσει τα αποτελέσματα της θεραπείας.

Η διερεύνηση της θεραπευτικής σχέσης είναι σχετικά πρόσφατη μιας και παραδοσιακά το ενδιαφέρον εστιαζόταν στις αντικειμενικές παραμέτρους της ασθένειας, όπως είναι οι ανατομικές βλάβες και οι εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διάγνωση και δεν δινόταν μεγάλη έμφαση στη σημασία της δημιουργίας συναισθηματικής σχέσης μεταξύ ασθενούς και γιατρού, αν και αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά για την αποτελεσματική επικοινωνία που θα συμβάλλει με τη σειρά της στην επιτυχία της θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Ωστόσο, στην προσπάθεια επικοινωνίας μεταξύ γιατρού και ασθενούς παρατηρούνται προβλήματα που μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η διαφορά μορφωτικού επιπέδου. Κάποιες φορές παρατηρείται ότι εξαιτίας της διαφοράς στο επίπεδο των γνώσεων, οι γιατροί παρέχουν ελάχιστη πληροφόρηση στους ασθενείς τους. Τα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση- τις περισσότερες φορές- έχουν τη μέγιστη πληροφόρηση πριν από την επίσκεψη στον γιατρό τους. Οι απαιτήσεις τους αυξάνονται και γι΄ αυτό μπορεί να εμφανίζονται ως λιγότερο ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες υγείας που τους προσφέρονται.

Ένα άλλο πρόβλημα, ίσως το πιο σημαντικό είναι η έλλειψη χρόνου από την πλευρά του ιατρικού προσωπικού, κυρίως λόγω φόρτου εργασίας.

Έχοντας περιορισμένο χρόνο, δεν λαμβάνεται πάντα υπόψη η πιθανή πληροφόρηση που μπορεί να έχει ο ασθενής, καθώς και το εάν έχει κατανοήσει τα όσα έχουν λεχθεί. Επίσης πολλές φορές δεν δίνεται ευκαιρία για ερωτήσεις από την πλευρά του ασθενούς. Έτσι ο ιατρός δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο ασθενής του ενημερώθηκε σωστά.

Σε κάποιες νόσους που ο ασθενής θα καταλήξει ή που υπάρχουν λίγες ελπίδες ανάκαμψης της υγείας, ο γιατρός έρχεται αντιμέτωπος με σημαντικά διλήμματα. Αν τον ενημερώσει για την αβεβαιότητα της πορείας της υγείας του μπορεί να εισπράξει αρνητική κριτική αντιμετώπιση στην προσωπική επαγγελματική αξιοπιστία του. Αν πάλι επιλέξει να μην τον ενημερώσει, θα επιμηκύνει το χρόνο της αβεβαιότητας του, με κίνδυνο πάλι την ιατρική του αξιοπιστία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο γιατρός επιλέγει να μην ανακοινώσει τη δυσάρεστη είδηση προκειμένου να βοηθήσει τον ασθενή να μην παραιτηθεί και να συνεχίζει την προσπάθεια για τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του, παρότι αυτό ενέχει πολλά δεοντολογικά και ηθικά ερωτήματα.”

Συγγραφέας: Δρ. Έφη Σίμου

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ωρα 5:00μμ
 
 
Καρνεάδου 20 | Κολωνάκι | Μετρό Ευαγγελισμος
 
δωρεάν συμμετοχή με ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ στα
 
τηλ 2106755047 | 6977805767 ( και SMS )
 
 
 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

* βιογραφικό Εφης Σίμου

H Έφη Σίμου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη Δημόσια Υγεία στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Σχολή Δημόσιας Υγείας. ΠΑΔΑ

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Ενημέρωση Υψηλού Κινδύνου: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Κίνδυνος και Δημόσια Υγεία», «Αποφασίζουμε Μαζί: Η Συμμετοχή των Ασθενών στη Λήψη Αποφάσεων για την Υγεία» και «Επικοινωνία Γιατρού- Ασθενούς: Ένας Πρακτικός Οδηγός Δεξιοτήτων Επικοινωνίας». 

 

Έχει επίσης συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων και άρθρων στα γνωστικά αντικείμενα, των δεικτών υγείας και υπηρεσιών υγείας, του προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου, της ταξιδιωτικής ιατρικής, της πρωτογενούς πρόληψης, της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην υγεία και της επικοινωνίας στον τομέα της υγείας.Διετέλεσε συντονίστρια και συγγραφέας των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2008-2012.

 

Μεταξύ άλλων έχει εργαστεί στο Υπουργείο Υγείας ως επιστημονικός συνεργάτης Υπουργών Υγείας σε θέματα Δημόσιας Υγείας, στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας και στο εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής–εθελοντικής της δράσης, οργάνωσε και συμμετείχε σε εθελοντικά προγράμματα στον τομέα της πρόληψης, της προαγωγής υγείας και της υγείας των γυναικών. Είναι επίσης πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και τα ΜΜΕ ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει ως στόχο την ανάπτυξη κριτικού στοχασμού αναφορικά με την πληροφορία υγείας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το Ινστιτούτο τα  δυο πρώτα χρόνια δράσης του ανέπτυξε την εκστρατεία ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία γιατρού- ασθενούς και τον αλφαβητισμό στην υγεία  «medandme.gr».

ATHENIAN SCIENCE BOOKSTORE
ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καρνεάδου 20 Κολωνάκι, 10675 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 210 6724 766 & 210 6755047
email: info@perivolaropoulou.gr
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: www.perivolaropoulou.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.