Φωτογραφικές νομιμοποιήσεις κατά παραγγελία

Μια πρόσφατη (υφ)υπουργική απόφαση του κου Κοντοζαμάνη ανοίγει και επίσημα πλέον τη θύρα για μονιμοποιήσεις στις πανεπιστημιακές κλινικές με βάση τις εκάστοτε προτιμήσεις του καθηγητή. 

Σε πρώτη ματιά δε φαντάζει να κρύβει κάτι ύποπτο η απόφαση που περιγράφει ότι “Επισημαίνεται ότι για θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων και κλινικών, παρέχεται η δυνατότητα έγκρισης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων με ειδική εμπειρία, όπως αυτή αναφέρεται στην ιδρυτική πράξη της αντίστοιχης πανεπιστημιακής κλινικής“.

Διαβάζοντάς την ξανά όμως διαπιστώνει κανείς ότι η “ειδική εμπειρία” που δύναται να οριστεί από τον καθηγητή της  κλινικής αφήνει περιθώριο για φωτογραφική επιλογή από τους υποψηφίους για τη θέση. Αν δηλαδή ο καθηγητής έχει στείλει με υποτροφία έναν “δικό του” υποψήφιο να εκπαιδευτεί σε κάτι πολύ συγκεκριμένο ή αν κατά την Ειδικότητα ή την Επικουρική θητεία του έχει προσάψει ειδική εκπαίδευση, εκείνος δύναται να ορίσει με λεπτομέρεια αυτά τα χαρακτηριστικά στην προκήρυξη έτσι ώστε επιλεγεί μόνο το άτομο αυτό.

Φωτογραφικές διατάξεις έχουμε συναντήσει ουκ ολίγες φορές, αλλά τέτοια παροχή à la carte διατάξεων στους καθηγητές πρώτη φορά βλέπουμε.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.