Εξώδικο ιατρών της Κέρκυρας για μεταφορά τους στο λιμάνι για ελέγχους για κορονοϊό

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.