ΙΣΑ ενάντια στις συμβάσεις ΕΟΠΥΥ

Προς τον Υπουργό Υγείας

κ. Μάκη Βορίδη

Κοιν. Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

κ. Δημήτριο Κοντό

Αθήνα 17/12/2014

ΘΕΜΑ: Ο ΙΣΑ απορρίπτει τα «αποικιοκρατικά» σχέδια σύμβασης του ΕΟΠΥΥ
Ανοίξτε ΤΩΡΑ τις συμβάσεις για όλους τους ιατρούς με ευνοϊκούς όρους

Κύριε Υπουργέ,

Ο ΙΣΑ απορρίπτει το προσχέδιο σύμβασης το οποίο έχει σταλεί από τον ΕΟΠΥΥ στους Ιατρικούς Συλλόγους και φορείς, με βασικό κριτήριο ότι έχει μόνο υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και ποινές για τους ιατρούς και καμία δέσμευση για τον ΕΟΠΥΥ.

Θεωρούμε ως απαράδεκτους τους καταχρηστικούς όρους που περιλαμβάνονται στην νέα σύμβαση, όταν επί παραδείγματι:

Διατηρεί ο ΕΟΠΥΥ το μονομερές δικαίωμα αναπροσαρμογής των όρων τους οποίους οφείλει να αποδεχθεί ο ιατρός ενώ δεν έχει λήξει η σύμβασή του.

Υποχρεώνει τον ιατρό ή εργαστήριο ή πολυϊατρείο να κάνει αξιολόγηση των υπηρεσιών του, είτε μέσω του ΕΟΠΥΥ, είτε μέσω άλλου φορέα, αλλά το κόστος θα βαρύνει πάντα τον πάροχο υγείας. Ο συγκεκριμένος όρος είναι απαράδεκτος όχι μόνο λόγω του ότι επιβαρύνεται ο ιατρός, ενώ το κόστος θα έπρεπε να βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ, αλλά διότι αφού ο ΙΣΑ έχει εκδώσει βεβαίωση καλής λειτουργίας ενός φορέα ΠΦΥ, που είναι και ο καθ’ όλα αρμόδιος, δεν υπάρχει λόγος αξιολόγησης δεδομένου ότι ο ΙΣΑ διατηρεί πλήρες αρχείο εξοπλισμού και ποιότητος για κάθε φορέα ΠΦΥ που αδειοδοτεί.

Η ανοιχτή δυναμική λίστα ιατρών που αναφέρεται ότι θα ισχύει και θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού είναι σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση από τις δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας για ελεύθερη σύμβαση όσων ιατρών επιθυμούν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ. Η θέση του ΙΣΑ είναι αδιαπραγμάτευτη. Κάθε ιατρός που επιθυμεί να δύναται να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ. Αποκλεισμός ιατρών και δυναμικές λίστες, που δεν γνωρίζουμε πως θα δημιουργηθούν και θα αξιολογηθούν οι ιατροί και θα αφήνουν υπόνοιες πελατειακής σχέσης μεταξύ παρόχου υγείας και κράτους δεν μπορεί να υπάρξουν.

Το χρονικό όριο των 5 ημερών για διευκρινήσεις επί διαφόρων ζητημάτων που μπορεί να ζητήσει ο ΕΟΠΥΥ είναι εξαιρετικά μικρό και καταπιεστικό με δεδομένο και το φορτίο εργασίας των ιατρών.

Δεν διευκρινίζεται τι πρέπει να κάνει κάποιος ιατρός που εκτελεί εργαστηριακές η παρακλινικές πράξεις μετά την λήξη του ατομικού του ορίου (πλαφόν), με δεδομένο ότι πέραν αυτού δεν θα πληρώνεται. Δωρεάν παροχή υπηρεσιών Υγείας από τους ιατρούς προς τον ΕΟΠΥΥ δεν νοείται.

Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης κάθε εξάμηνο από τον ΕΟΠΥΥ, τουλάχιστον θεωρείται καταχρηστική. Η οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση πρέπει να γίνεται μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης.

Ο επαναπροσδιορισμός του προϋπολογισμού δεν ορίζεται με ποια κριτήρια θα γίνεται αλλά αόριστα με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών και οικονομικών ελέγχων, το κόστος των οποίων πρέπει να βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ.

Πουθενά δεν αναφέρεται η υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ να πληρώνει εντός 60 ημερών πέραν των οποίων πρέπει να επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους.

Πάγια θέση του ΙΣΑ παραμένει οι συμβάσεις να είναι συλλογικού τύπου διαμέσου του ΠΙΣ και των κατα τόπους ιατρικών συλλόγων

Κατόπιν των ανωτέρω είναι κατανοητό ότι ο ΙΣΑ δεν είναι δυνατόν να δεχθεί τέτοιου είδους «αποικιοκρατικές» συμβάσεις και καλεί τον ΕΟΠΥΥ σε ανοικτό διάλογο με τον ΠΙΣ τους Ιατρικούς Συλλόγους και φορείς για την κατάρτιση μίας δίκαιης σύμβασης προς όφελος όλων και δηλώνει ότι θα προασπίσει με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα των μελών του.

Τέλος θεωρούμε ότι ΑΜΕΣΑ πρέπει να υπογραφούν οι νέες αυτές συμβάσεις με ευνοϊκούς όρους προς τους λειτουργούς της υγείας και τους ασφαλισμένους καθότι περαιτέρω καθυστέρηση θα σημάνει και την ολική καταστροφή των νέων συναδέλφων οι οποίοι παραμένουν στο περιθώριο καθότι δεν τους δίδετε την δυνατότητα σύμβασης με τον Οργανισμό σας.

Ενόψει των ανωτέρω σας καλούμε όπως εντός της τρέχουσας εβδομάδας ορίσετε συνάντηση για την άμεση κατάρτιση των συμβάσεων για όλους τους ιατρούς με ευνοϊκούς όρους σύμφωνα με τις ως άνω εισηγήσεις μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.