Αλλαγή χαρακτήρα με το πάτημα ενός κουμπιού [video]

Μπορεί κάποιος να αλλάξει χαρακτήρα μόνο από το πάτημα ενός κουμπιού;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.