Πληγωμένες καρδιές

Αφιερωμένο στις Καρδιο- και Θωρακοχειρουργικές ομάδες για τη βαριά εργασία τους, που δύσκολα καταλαβαίνουν οι άλλοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.