Άλλο “γιατρός, γενικώς” και άλλο Γενικός Ιατρός

δεινόσαυρος διευθυντόσαυρος. Ανειδίκευτοι

Υπάρχει μια κατηγορία, παλαιάς κυρίως γενιάς Ιατρών, οι οποίοι εργάζονται χωρίς Ειδικότητα. Δεν έχουμε κάτι εναντίον τους – μπορεί να είναι ικανότατοι και πιο έμπειροι από πολλούς συναδέλφους με εξειδίκευση και τρία μεταπτυχιακά. Ούτε θα απαιτήσουμε στα 60 έτη τους να πάνε να κάνουν Ειδικότητα και εφημερίες.

Αυτό που μας ενοχλεί, όμως, είναι να τους δίνεται από το Υπουργείο αυθαίρετα και αναίτια ένας τίτλος Ειδίκευσης. Στο πρόσφατο νομοσχέδιο για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» περιλήφθηκε το παρακάτω άρθρο, με το οποίο “αυτόματα” εξειδικεύονται οι ανειδίκευτοι αυτοί Ιατροί με τον τίτλο της Γενικής Ιατρικής:

Άρθρο 27 – Ένταξη ιατρών χωρίς ειδικότητα στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ

1. Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, εντάσσονται ως γενικοί ιατροί στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ: α) ως Επιμελητές Β΄, με χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15) έτη έτη, β) ως Επιμελητές Α΄, με χρόνο προϋπηρεσίας από δεκαπέντε (15) μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και γ) ως Διευθυντές, με χρόνο προϋπηρεσίας άνω των είκοσι πέντε (25) ετών.

Έχουν μπερδέψει δηλαδή το “γιατρός, γενικώς” με το Γενικός Ιατρός. Διαβάστε την επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής για το ζήτημα αυτό:

“Κύριε Υπουργέ,

Με έκπληξη και συνάμα αγανάκτηση είδαμε στο ανωτέρω σχέδιο νόμου, που τέθηκε σε διαβούλευση προ δύο ημερών, να απονέμετε την ειδικότητα Γενικής Ιατρικής σε ιατρούς χωρίς καμία εκπαίδευση και κατά παράβαση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

Να σας θυμίσουμε πως αρκετοί προκάτοχοι σας προσπάθησαν στο παρελθόν να κάνουν το ίδιο που επιχειρείτε και εσείς σήμερα, ανεπιτυχώς.

Οι συντονισμένες ενέργειες της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ακύρωσαν όλες τις προσπάθειες των Ελληνικών Κυβερνήσεων.

Η αυθαίρετη απονομή τίτλου ειδικότητας, χωρίς εκπαίδευση, ουσιαστικά ευτελίζει έναν ολόκληρο επιστημονικό κλάδο και μια ιατρική ειδικότητα. Και αυτό τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, πρόσφατα επανέλαβε τη δέσμευση του στη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ και σε ένα σύστημα υγείας βασισμένο στη Γενική/ Οικογενειακή Ιατρική και ταυτόχρονα η ομάδα Τεχνικής Βοήθειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας διακηρύσσει σε κάθε ευκαιρία την ανάγκη για αναβάθμιση της εικόνας του Γενικού Ιατρού στην ελληνική κοινωνία για μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση.

Τυχόν ψήφιση του εν λόγω άρθρου, πέρα του κύρους της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής στην Ελλάδα, πλήττει βάναυσα τα επαγγελματικά δικαιώματα των πραγματικών Γενικών Γιατρών της χώρας και συνιστά κατάφωρη παραβίαση των σαφών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, καθώς η πολιτεία, αντί να προστατεύσει όπως οφείλει τον πολίτη, του παρέχει περίθαλψη και φροντίδα από ψευδεπίγραφους «ειδικευμένους» ιατρούς.

Σας καλούμε όπως αποσύρετε άμεσα την αυθαίρετη ρύθμιση, που θα «εξυπηρετήσει» συγκεκριμένη μερίδα ιατρών, ιατρών προνομιούχων επί σειρά ετών, που πρόσφατα κλονίστηκε η θέση τους… Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε με όλα τα νόμιμα μέσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.