Τα είδη του ανθρώπου

υπάρουν τρία είδη ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Ένας που λειτουργεί με τον εγκέφαλο, μια που λειτουργεί με την καρδιά, και ένας με τον πισινό του

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.