Αυτό θα πει μάχιμος

Μάχιμος εργαζόμενος ή πιεστικός συνοδός;

Ιατρός Νοσηλευτής Χειρουργός χειρουργείο με ΑΚ-47 πολυβόλο όπλο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.