Τηλέφωνα Υπηρεσιών Ευαγγελισμού

Κέντρο: 2132041000 (εξωτερική γραμμή) ή 9 (εσωτερικό)
Απευθείας κλήσεις από εξωτερική γραμμή(προσθέτοντας τα τελευταία τέσσερα ψηφία): 213204-****
*ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ: 5050, 1333
*ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: 1222
*ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 1089

 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 1333, 5050
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1089
ΚΕΝΤΡΟ 9 (εσωτερικό) ή 2132041000 (εξωτερική γραμμή)
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ 1222
ΜΕΘ ΟΡΟΦΩΝ 5621
ΛΟΙΠΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 5380
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5750 – 5751 – 5752
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 5765
ΜΜΟ 5455
ΑΚΑ 5515
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 5275
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 5106
ΜΑΡΑΓΚΟΣ 5957
ΣΙΔΕΡΑΣ 1324
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 5000
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
5001
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ (Δ.Υ.)
5005
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
5010
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5011
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5012
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
5015
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
5025
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
5040
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
5041
ΤΜΗΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5030
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
5031
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
5055-5056-5057-5058
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5065
ΕΠΟΠΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
5006
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 5075
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 5050
ΙΕΡΕΑΣ 5080
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
5085
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
5950
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
5951
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
5952-5953
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠΚΟΥ
5954
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
5955
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
5956
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
5957
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
5958
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
5959
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
5960
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
5961
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
5962
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ
5963
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5964
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
5965
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
5966
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ – ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
5967
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5968
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ
5969
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
5970
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
5971
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
5972
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
5980
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ
5981
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
5982
ΕΡΓΑΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 5983
ΕΡΓΑΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝ.
ΝΕΦΡΟΥ
5984
ΕΡΓΑΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 5985
ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
5986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.