Γενναιοδωρία

Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο σωστά τα λόγια αυτά, όσο όταν αφορούν μια ένεση..

Κονκάρδα πινέζα: καλύτερα να δίνεις παρά να λαμβάνεις (παρά να παίρνεις) με φωτογραφία μια ενεση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.